Over ons


Mem Thuiszorg B.V. helpt met met ontzorgen van al uw zorgverantwoordelijkheden.


Consult aanvragen

Mem Thuiszorg B.V.

Een team van verpleegkundige- en thuiszorg specialisten die het belang van de cliënt aanhoudend centraal stellen.

 • Gekwalificeerde medewerkers.
 • Duidelijke communicatie.
 • Professionaliteit en cliëntgerichtheid.

Missie
Het leveren van een goede en warme zorgprestatie voor een snellere genezing of een verbeterd welzijn,
door een gemotiveerd team in de thuiszorg. Bij Mem Thuiszorg & Memcare staat de client centraal.

Visie
Door goede contacten met het netwerk rondom de client zal de kwaliteit van leven er zijn, ook in de
laatste fase. Cliënten ervaren meer levensgeluk.

Kernwaarden

 • Een veilig en vertrouwd gevoel geven aan cliënten en medewerkers
 • Verantwoordelijkheid
 • Goede zorg
 • Betrouwbaar
 • Tevreden klanten & medewerkers
 • Voldoen aan wet + regelgeving

Doelgroepen
Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en uit het ziekenhuis ontslagen cliënten (ZvW) en kwetsbare
doelgroepen in Rotterdam (Wmo), veelal doch niet exclusief met een interculturele achtergrond.

Mem thuiszorg B.V. is gespecialiseerd in verpleegkundige thuiszorg, waarbij kwaliteit voorop staat. Daarnaast verzorgen wij begeleiding, consultatie en advies ten behoeve van zorgbenodigdheden, met bijkomend een stukje huishoudelijke zorg.

U kunt ervan uitgaan dat onze specialisten uw gezondheid en zorg voortdurend serieus nemen.

Diensten
Verpleging, verzorging en begeleiding vanuit de Zorgverzekeringswet, ZvW (niet-gecontracteerd en in
samenwerking) en Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo (pgb).

Vrijblijvend consult


Wij denken vanaf dag 1 met u mee. Wij doen wat er moet gebeuren zodat u een fijn gevoel blijft behouden.

Wij consulteren bij het aanvragen en gebruiken van hulpmiddelen en medicatie plus het inkopen van gepaste zorg.


Consult aanvragen

Mem Thuiszorg B.V. is gespecialiseerd in verpleegkundige thuiszorg, waarbij kwaliteit nooit uit het oog valt. Daarnaast verzorgen wij begeleiding, consultatie en advies ten behoeve van zorgbenodigdheden. U heeft altijd de keuze zelf te bepalen hoe u dat laat invullen. Daarbij zijn de wensen en voorkeur van cliënt centraal.

Mem Thuiszorg B.V. verleent zorg vanuit het hart. Juist omdat zelf kiezen meer kracht geeft en vooral minder kwetsbaar maakt, kunt u rekenen op onze specialisten en deskundig advies.

Wie nemen wij in zorg?
Onze zorglevering is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse
en/of geaardheid van cliënten. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld.
Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn:

 • Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria
 • Verzorgingsgebied
 • Indicatie- en financieringseis
 • Personele beschikbaarheid

CORONAVIRUS:
I.v.m. de bezetting, onze faciliteiten en de zorg aan zeer kwetsbare personen nemen wij helaas
geen nieuwe cliënten in zorg met (mogelijke) coronabesmetting. Bestaande cliënten met
(mogelijke) coronabesmetting blijven wij de zorg verlenen. Sinds 15-03-2022 zijn er geen
maatregelen, vanuit de Rijksoverheid.

Verzorgingsgebied
Naast het in zorg nemen van cliënten die niet vallen binnen de uitsluitingscriteria, nemen wij alleen
cliënten in zorg in ons verzorgingsgebied: Rotterdam, Schiedam en Capelle aan den IJssel en
omstreken.

Indicatie- en financieringseis
Ook is het nodig dat u een geldige indicatie heeft om zorg te kunnen ontvangen en dat onze organisatie
hiervoor gefinancierd kan worden via de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente.

Personele beschikbaarheid
Ten slotte is het nodig dat wij voldoende personeel beschikbaar hebben om de benodigde zorg te
kunnen leveren. Wij monitoren en matchen daartoe onze medewerkerslijsten met die van cliënten en
zorgzwaarte.

Zorgbeëindiging
Het kan voorkomen dat de criteria op basis waarvan u niet in aanmerking komt voor zorg zich na de start
van de zorg voordoen. In dat geval heeft de organisatie het recht de zorg te beëindigen.
Bij het beëindigen van de zorg zullen we dit eerst met u en eventueel uw mantelzorger bespreken. We
zullen samen met u kijken bij welke zorgaanbieder u het beste zorg kunt krijgen. Het leidende principe
hierin is dat uw zorg wordt gecontinueerd en niet onderbroken mag worden. U mag ook niet benadeeld
worden hierin.

 

Onze dienstverlening gaat verder dan verpleegkundige zorg en thuishulp. Met een brede kennis op het gebied van gezondheidszorg kunt u erop vertrouwen dat ook buitenshuis de juiste voorzieningen geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatie met medische specialisten en kennis over voorzieningen en activiteiten in uw wijk. Consultatie bij het aanvragen van hulpmiddelen en advies bij het gebruiken van medicijnen.

Met een gedegen zorgplan houden wij vanaf dag één uw belang voorop. Vraag een vrijvlijvend consult aan om meer te weten over onze dienstverlening.

Exclusiecriteria
Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze
cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren.
Deze criteria zijn:

 • Jonger dan 23 jaar
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen, d.w.z. onvrijwillige zorg en/of dwang onder Wzd of Wvggz
 • Vergevorderde dementie
 • Zware ernstige GGZ-problematiek
 • Gehandicaptenzorg
 • Suïcidaal gedrag
 • Agressief gedrag
 • Seksueel intimiderend gedrag
 • Drugs- en/of alcoholverslaving
 • (Sociaal) zeer problematisch gedrag
 • Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker
 • Andere vormen van onveiligheid voor medewerkers

Zorg vanuit het hart

010 - 84 15 78 1


Direct hulp nodig bij het inkopen van zorg? Wij helpen graag met het ontzorgen van alle zorgverantwoordelijkheden.


Vrijblijvend een consult aanvragen