Klachten-
regeling


Als u een klacht heeft over uw zorgverlener kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Mem Thuiszorg B.V. is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Lees verder voor meer informatie hieromtrent.


Contact opnemen

Stichting Zorggeschil

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

Contactgegevens Stichting Zorggeschil

Adres:
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

De Wkkgz schrijft ook voor hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Per 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Is een zorgaanbieder niet aangesloten dan geldt dit als een overtreding en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg een sanctie opleggen. De verplichting houdt verder in dat een zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris beschikbaar moet stellen en een overeenkomst dient te sluiten met samenwerkende zorgverleners.

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuis.nl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Mem Thuiszorg B.V. is lid van Zorgthuis.nl en is door haar lidmaatschap van de branchevereniging automatisch aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Op deze pagina vindt u de contactgegevens en een handige infographic wanneer er een geschil is met een cliënt.  

Infographic cliënt Zorggeschil


Zorg vanuit het hart

010 - 84 15 78 1


Direct hulp nodig bij het inkopen van zorg? Wij helpen graag met het ontzorgen van alle zorgverantwoordelijkheden.


Vrijblijvend een consult aanvragen
Vrijblijvend consult